Nyheder, General, Homeslider, matrix gGmbH

MakeOpaedics - Open Source-hardwareløsninger inden for ortopædi


MakeOpaedics Projektstart

Den starter i november matrix gGmbH sammen med deres projektpartner, Rhein-Waal University of Applied Sciences, projektet MakeOpaedics. Forbundsministeriet for uddannelse og forskning (BMBF) støtter projektet som en del af finansieringsforanstaltningen "Open Photonik Pro" inden for programmet "Fotonikforskning Tyskland".

Projektet var motiveret af manglen på professionelle, digitalt fremstillede ortopædiske hjælpemidler, der er tilgængelige som open source-hardware og med det formål at drive ændringen i forsyningssystemet MakeOpaedics bragt til live. 

Projektgruppen omkring Adriana Cabrera, Paula Janecke og Niels Lichtenthäler udvikler nu eksisterende producentprototyper til professionelle løsninger i en co-kreativ proces. Samtidig oprettes der bæredygtige strukturer for at gøre nye producentløsninger tilgængelige i fremtiden til denne vigtige medicinske og sociale sektor, der overvejende er præget af SMV'er.

Målet er altid såkaldte open source-løsninger for at øge rækkevidden af ​​hurtigt og billigt producerede individuelle hjælpemidler og gøre dem tilgængelige for en bred del af befolkningen. I tæt samarbejde med partnerne udvikles også forretningsmodeller, der muliggør finansiering af yderligere projekter og professionalisering af løsningerne.

Digitaliseringen eller delvis digitalisering af processen og proceduremæssige tilpasninger konverteres til praktiske transformationsretningslinjer for medicinske forsyningsbutikker.

MakeOpaedics tilbyder også ikke-understøttede praksispartnere fra SMV-sektoren mulighed for at bruge resultater direkte og på pilotbasis i deres workshops. 

Du kan bringe specifikke sager med rigtige kunder og ægte værkstedssituationer for at skabe prototyper hurtigere og få adgang til know-how for hele projektteamet.

MyOrthotic by Adriana Cabrera
MyOrthotic af Adriana Cabrera

Hvis du har spørgsmål til projektet eller er interesseret i at behandle en bestemt sag, så tøv ikke med at kontakte os.

Nils Lichtenhäler

Niels Lichtenthäler

Koordinator for MakeOpaedics-projektet

0211 / 75 707 20

lichtenthaeler@matrix-ggmbh.de

Gefördert vom Bundesminsterium für Bildung und Forschung