Συνοδεία

Gesundheitliche Chancengleichheit

Συνοδεία

Η επίδραση προκύπτει στην κίνηση

Για εμάς, η μετακίνηση των ανθρώπων σημαίνει ότι δεν ταυτίζονται μόνο με ένα θέμα ή έργο. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους να γίνουν μέρος ενός κινήματος και να συμμετέχουν ενεργά και να αναπτύξουν έτσι έναν αντίκτυπο.

Κατανόηση σημαίνει κατανόηση απόψεων

Βάζουμε τον εαυτό μας στα χέρια των ανθρώπων και των ομάδων-στόχων, αντιμετωπίζουμε διαφορετικές προοπτικές, πλαίσια και απόψεις για να κατανοήσουμε περισσότερα σχετικά με τις αιτίες και τις λύσεις.

Η αλλαγή είναι ζήτημα στάσης

Συνδυάζουμε πάντα τον επαγγελματισμό και το πάθος στην πραγματοποίηση των λύσεων: Πιστεύουμε ότι η κίνηση συμβαίνει όταν δομές, μέθοδοι και εργαλεία συνδυάζονται με τα υποκείμενα κίνητρα και συναισθήματα. Συνδέουμε θέματα, εστιάζουμε στις ομάδες-στόχους σας και βλέπουμε το περιεχόμενο στο αντίστοιχο περιβάλλον.

Inklusion schließt alle Menschen ein

Τα εργαλεία λύσης μας

Συμμετοχική διαδικασία

Σκεφτόμαστε από την ομάδα-στόχο και εφαρμόζουμε μορφές συμμετοχής για εσάς με και για τους νέους.

Ανάπτυξη καμπάνιας

Οι καμπάνιες θέτουν τους ανθρώπους σε κίνηση, εμπνέουν και ενεργοποιούν τους. Αναπτύσσουμε ιδέες μαζί σας και σας συνοδεύουμε σε όλη την υλοποίηση.

Κοινότητα πλατφόρμα

Οι κινούμενοι άνθρωποι δημιουργούν ιδέες και δημιουργούν το δικό τους περιεχόμενο. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να ανταλλάσσετε ιδέες με και μεταξύ της ομάδας στόχου σας και να προσφέρουμε στο περιεχόμενό σας μια πλατφόρμα.

Ανάπτυξη προγράμματος, διαχείριση προγράμματος και παρακολούθηση

Οι ιδέες και τα οράματα απαιτούν έννοιες και δομές. Μαζί με εσάς, αναπτύσσουμε προγράμματα, τα εφαρμόζουμε και διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζονται επιτυχώς και αποτελεσματικά.

Υγεία για όλους (& Συμπερίληψη)

Η υγεία είναι μια βασική απαίτηση ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν, να μαθαίνουν και να εργάζονται ανεξάρτητα.

Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν: Σχεδόν το 20% των ανθρώπων στη Γερμανία κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Και η φτώχεια είναι ένας από τους κύριους κινδύνους για μια ανθυγιεινή ζωή. Μια πολύ κακή κατάσταση! Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς ως πλέγμα δεσμευόμαστε έντονα να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους που επηρεάζονται συχνότερα από τη φτώχεια και τον αποκλεισμό. Σε διάφορους θεματικούς τομείς και έργα, π.χ. Β.:

Gesundheitliche Chancengleichheit
Βελτίωση της διαθεσιμότητας τεχνικών βοηθημάτων για άτομα με αναπηρία

Η πρόσβαση σε τεχνικά βοηθήματα δημιουργεί σημαντικά εμπόδια για πολλά άτομα που έχουν ανάγκη. Μαζί με συνεργάτες της επιστήμης και του ορθοπεδικού εμπορίου, δεσμευόμαστε για αξιοσημείωτες βελτιώσεις. Η βασική μας προσέγγιση είναι η συστηματική χρήση ψηφιακών διαδικασιών παραγωγής στην παραγωγή βοηθημάτων και η καλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ επιστήμης, κατασκευαστών και ατόμων με ανάγκες.

Ψηφιοποίηση στην υγειονομική περίθαλψη

Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας. Η επιτυχία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποδοχή και την ενεργό συμμετοχή των ασθενών και του ιατρικού προσωπικού.
Εργαζόμαστε σε σύνθετες έννοιες στις οποίες οι τεχνολογικές καινοτομίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν κοινωνικές καινοτομίες και πραγματικές βελτιώσεις.

Υγειονομική περίθαλψη σε αγροτικές περιοχές

Στα επόμενα τρία χρόνια, περίπου 50.000 γενικοί ιατροί στη Γερμανία θα συνταξιοδοτηθούν. Πολλοί από αυτούς στη χώρα: Οι ειδικοί εκτιμούν προσεκτικά ότι αυτό επηρεάζει περίπου 100 πρακτικές για μια μεσαίου μεγέθους αγροτική περιοχή. Και πολλές από αυτές τις πρακτικές δεν θα συνεχιστούν λόγω έλλειψης προγραμματισμού διαδοχής. Υπάρχει επίσης σημαντική ενοποίηση στα νοσοκομεία. Και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι επίσης πολύ πιο δύσκολο να προσελκύσει στις αγροτικές περιοχές παρά στις πόλεις. Και παρά τις πολυάριθμες ιδιωτικές και δημόσιες πρωτοβουλίες, γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι θα υπάρξει ανεπαρκής επιστροφή γιατρών, ειδικά των γενικών ιατρών, στη χώρα.

Υποστηρίζουμε τις αγροτικές περιοχές με τεχνολογικές λύσεις και αποτελεσματικά μέτρα επικοινωνίας.

MINT-Förderung als wesentlicher Bestandteil der Zukunft.

Ενδυνάμωση

Ένα ιδιαίτερο επίκεντρο της δουλειάς μας είναι η ενδυνάμωση των νέων, αλλά και άλλων ομάδων. Ο στόχος είναι πάντα αυτές οι ομάδες να είναι σε θέση να εκπροσωπούν και, φυσικά, να διεκδικούν τα ενδιαφέροντά τους πιο αποφασιστικά και πιο έντονα. Το θεματικό φάσμα κυμαίνεται από εκπαιδευτικά θέματα σε σχολεία, εταιρείες και πανεπιστήμια έως κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις όπως η βιωσιμότητα, η υγεία, η ασφάλεια και η ένταξη έως τη διατήρηση ή την ανάκτηση της επιχειρηματικής ελευθερίας για σημαντικούς κλάδους κατά τη διάρκεια της αύξησης της ψηφιοποίησης ή της αλλαγής των νομικών ή οικονομικών συνθηκών πλαισίου (π.χ. Β. Για τις ΜΜΕ, τους αυτοαπασχολούμενους, τις νεοφυείς επιχειρήσεις ή τις εκμεταλλεύσεις).

Συμπεριλαμβάνεται η κοινότητα

Με την κοινοτική πρωτοβουλία, η Aktion Mensch υποστηρίζει την πολύχρωμη και σεβαστή συνύπαρξη σε πέντε επιλεγμένους δήμους από τις αρχές του 2017. Οι πρότυποι δήμοι είναι διασκορπισμένοι σε όλη τη Γερμανία. Το Aktion Mensch τους υποστηρίζει στην ανάπτυξη σχεδίων και ιδεών προκειμένου να είναι σε θέση να δημιουργήσουν τοπικά μακροπρόθεσμα περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς.

BarCamps όπως το YouthScienceCamp

Το BarCamp είναι ένα ανοιχτό συνέδριο με ανοιχτά εργαστήρια, το περιεχόμενο και η ακολουθία του οποίου αναπτύχθηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην αρχή του συνεδρίου και σχεδιάστηκε στο επόμενο μάθημα.

Το YouthScienceCamp είναι μια ειδική μορφή εκδήλωσης για την προώθηση της συμμετοχής των νέων στην περιοχή MINT. Η μορφή βασίζεται στο BarCamp. Το πιο σημαντικό πράγμα: Οι νέοι αποφασίζουν για τι συζητείται. Τα θέματα και οι ιδέες συλλέγονται στον ιστότοπο. Η εμφάνιση χεριών καθορίζει εάν αρκετά άτομα ενδιαφέρονται για ένα θέμα. Στη συνέχεια ξεκινούν οι μεμονωμένες συνεδρίες.

Κορίτσια και νεαρές γυναίκες

Όλο και περισσότερα κορίτσια και νέες γυναίκες επιλέγουν ένα επάγγελμα STEM ή μια πορεία σπουδών. Ωστόσο, το δυναμικό των καλά μορφωμένων νεαρών γυναικών απέχει πολύ από το να εξαντληθεί και σαφώς υποεκπροσωπούνται στους τομείς της μηχανολογίας, της πληροφορικής και της μηχανικής. Η ετήσια εκστρατεία «zdi heroin» προορίζεται να βοηθήσει.

Φοιτητές / εκπαιδευόμενοι

Η επαγγελματική κατάρτιση είναι το πρώτο βήμα για την ανεξάρτητη διαβίωση και εργασία. Ως διαδικασία δημιουργίας ταυτότητας, θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη των αξιών και των οραμάτων κάποιου και δίνει τη δυνατότητα στους νέους να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Κατά τη διάρκεια των σπουδών και της εκπαίδευσής τους, λαμβάνουν τη γνώση και τα εργαλεία που χρειάζονται για να συνειδητοποιήσουν και να βοηθήσουν στη διαμόρφωση της κοινωνίας. Το matrix εποπτεύει έργα που επιφέρουν αλλαγές στο περιεχόμενο και τη δομή και συνοδεύουν και υποστηρίζουν τους νέους στην ατομική εκπαιδευτική τους πορεία.

MINT-Bildung
Ψηφιοποίηση: Ανακαλύψτε και χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες των εκπαιδευομένων

Εάν θέλετε να ψηφιοποιήσετε την εταιρεία σας και να την καταστήσετε κατάλληλη για το μέλλον, χρειάζεστε υπαλλήλους με ικανότητες και κίνητρα. Γι 'αυτό ξεκινάμε με τα προγράμματα ψηφιοποίησης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Επειδή εδώ οι προσωπικές δεξιότητες ικανοποιούν την επιθυμία να επενδύσετε στο δικό σας επαγγελματικό μέλλον. Αφήστε τον εαυτό σας να παρασυρθεί από τους εκπαιδευόμενους - και μετακινήστε ολόκληρη την παρέα σας. Θα σας συνοδεύσουμε. Όπως το έργο KungFu OWL (https://www.kungfu-owl.de/).

Μελέτη αμφιβολίας και εγκατάλειψης

Οι αμφιβολίες για τις δικές τους σπουδές - όπως αμφιβολίες για την επαγγελματική τους κατάρτιση - αποτελούν μέρος της πραγματικότητας της ζωής των νέων. Αυτό συμβαδίζει με τις ατομικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις: οι εγκαταλελειμμένοι κερδίζουν όλο και περισσότερο μια ποσοτική και τελικά επίσης μια ποιοτική διάσταση για το συνολικό σύστημα εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι νέοι μερικές φορές διαπιστώνουν ότι η πορεία που ακολουθούν δεν είναι η κατάλληλη για αυτούς, και προκύπτουν αμφιβολίες. Οι λόγοι για αυτό είναι τόσο ατομικοί όσο είναι περίπλοκοι. Με το έργο Next Career, το οποίο χρηματοδοτείται από το BMBF και το MKW (https://www.mkw.nrw/weiterbildung-und-politische-bildung/teilhabe-und-bildung/next-careerχρηματοδοτείται, τα θέματα της μελέτης αμφιβάλλουν και αποσύρονται από τις μελέτες αφαιρούνται από το ταμπού και εντείνονται οι συμβουλές. Υποστηρίζουμε την περαιτέρω ανάπτυξη των μέσων, τη βιώσιμη εγκατάσταση και μεταβιβάζουμε τον σωστό τρόπο αντιμετώπισης της ομάδας-στόχου σε εκπαιδευτές και παράγοντες της αγοράς εργασίας. Πιστεύουμε πάντα από αυτή την οπτική γωνία και συνεργαζόμαστε επίσης με την ομάδα-στόχο των μαθητών (π.χ. δημιουργία προγράμματος φίλων).

Φέρνοντας προσφορές υποστήριξης στο κοινό

Κατά την ανάπτυξη της ανεξαρτησίας, πολλοί νέοι έρχονται αντιμέτωποι με νέα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν την καθημερινή τους ζωή - από οικονομικές έως νομικές έως πτυχές της υγείας. Υπάρχουν πολλές προσφορές για να τις υποστηρίξετε, αν και αυτές είναι σπάνια γνωστές στην ομάδα-στόχο. Πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί και να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, φαίνεται από ένα έργο που η μήτρα υλοποιήθηκε για λογαριασμό της οργάνωσης καταναλωτών NRW: Αναπτύχθηκε μια έννοια κοινωνικών μέσων που σχεδιάστηκε από την ομάδα-στόχο. Η εστίαση δόθηκε σκόπιμα στα στοιχεία συμμετοχής προκειμένου να προσδιοριστεί η συμπεριφορά των νέων από τους χρήστες και να προαχθεί η συμμετοχή τους.

Magdalena Hein als Expertin für MINT-Förderung

Μαγδαληνή Χάιν

μέλος
Διαχείριση |
Διαχείριση έργου zdi.NRW |
Διευθυντής επικοινωνίας MA

0211 - 75707 - 19

hein@matrix-gmbh.de

Γκουίντο Λόχνερ

Διευθύνων Σύμβουλος
μέτοχος

0211 - 75707 - 32
lohnherr@matrix-gmbh.de

FAB16: Τα FabLabs από όλο τον κόσμο ενώνονται

Το FAB16 φτάνει πάνω από 2000 FabLabs σε 126 χώρες. Ο στόχος της εκδήλωσης; Η ανταλλαγή και η συζήτηση νέων ιδεών σε μια κοινότητα γύρω από ...

Η συμβουλή είναι το κλειδί όταν έχετε αμφιβολίες για τις σπουδές σας

Οι αμφιβολίες σχετικά με τη μελέτη δεν είναι ασυνήθιστες: το 56% των μαθητών που ρωτήθηκαν στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία δηλώνουν ότι είχαν εμπειρία με αμφιβολίες σχετικά με τις σπουδές τους. Μια μελέτη μπορεί να επηρεάσει ...

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες του μέλλοντος με φορητά

Ένας νεαρός οικογενειακός άνδρας μπορεί να καθορίσει την ακριβή θέση του μικρού παιδιού του στο δωμάτιο - ακόμα κι αν είναι τυφλός. Αυτό είναι το όραμα του συμμετέχοντα Fabricademy Tanja ...

"MINTvernetzt" - εθνικό σημείο επαφής για ηθοποιούς MINT: μέσα

Το "MINTvernetzt" ξεκινά να λειτουργεί ως κεντρική υπηρεσία και σημείο επαφής για τους ηθοποιούς του MINT. Η Ομοσπονδιακή Υπουργός Παιδείας Anja Karliczek άνοιξε ...

Τι γίνεται με την εκπαίδευση STEM στη Γερμανία;

Πώς έχει η εκπαίδευση STEM σε αυτήν τη χώρα; Τι πηγαίνει καλά, πού σταματάει; Και πάνω απ 'όλα: Τι θα είναι σημαντικό στο μέλλον; Προς την…