Nieuws, Algemeen, Biedt communicatie, Homeslider, Communicatie & evenement

Durf meer anarchie te zijn - Geef macht aan de gemeenschappen


Bewegingen zoals de Arabische Lente, Fridays for Future of de Global Citizen-beweging kwamen voornamelijk voort uit de groep van voornamelijk jonge internetgebruikers of verspreidden zich via hen. De bewegingen en hun jonge chauffeurs hebben zo hun verrassende kracht ontwikkeld - en uitgebreid.

Net als voorheen zijn sociale media het communicatiemiddel nummer 1 voor jongeren.

Fabio Mancarella legt een "overname" uit

En dat geldt voor bijna alle functies zoals

  • informeer uzelf en anderen
  • privégesprekken
  • Kopen en verkopen
  • Allerlei soorten entertainment
  • Werken
  • leer jezelf en anderen

Deze ervaringen worden echter niet echt consequent gebruikt in bijna elke politieke, commerciële of andere campagne.
Meestal blijft het bij iets meer deelname via de doelgroepen, enquêtes en wat user-generated content.
Het echte potentieel wordt echter verspild.

Maakt niet uit of het doel

  • de ontwikkeling van nieuwe doel- en klantgroepen voor uw eigen belangen,
  • het verbeteren van uw eigen merkwaarden en marktaandelen,
  • de serieuze vernieuwing van producten en diensten
  • of de activering van jongeren, bijvoorbeeld voor taken van algemeen welzijn, vrijetijdsactiviteiten of vrijwilligerswerk:

Campagnes moeten nu eenmaal anders worden gestructureerd dan de meeste tegenwoordig. "Durf meer anarchie te zijn!" - dat is de boodschap van Fabio Mancarella - daar gaat het allemaal om.

Bovenal betekent meer anarchie een verschuiving in de wijdverbreide machtsverhoudingen. Minder stroom naar de platforms. Minder macht voor de agentschappen. Meer kracht voor de gebruiker. Meer medezeggenschap en meer zelfbeschikking voor meer mensen.

Fabio's scriptie: Het is ook de moeite waard voor webproviders zoals bedrijven, politieke partijen, verenigingen, wetenschappers, autoriteiten en vele anderen. Bekende voorbeelden hiervan zijn nu beschikbaar - zij het zeer zelden omdat de meeste niet de moed hebben om anarchie te zijn: bijvoorbeeld Tesla, de Milka Biscuit Tour en het FIFA Museum.

Helaas durft bijna niemand dat te doen - zeker hier in Duitsland. Dit leidt tot toenemende ontevredenheid bij gebruikers. En de providers stappen ter plaatse. Bovendien is het natuurlijk in tegenspraak met de webrealiteit van grote transparantie en ongebreidelde communicatie. Om deze kracht voor jezelf te gebruiken, om je stem te laten horen, dat ontbreekt in Duitsland heel erg.

Niemand weet bijvoorbeeld beter welke inhoud 16-jarige mensen die geïnteresseerd zijn in MINT boeit dan zijzelf! Daarom moeten ze helpen de campagne vorm te geven - zoals is gebeurd in de campagne die we begeleiden Project zdi.NRW.
Daarom betrekt matrixcommunicatie de doelgroepen bij zoveel mogelijk campagnes en projecten - en dan in een vroeg stadium en holistisch.

Fabio Mancarella is sinds 2013 bij de matrix. Na het afronden van zijn opleiding tot marketingcommunicatiespecialist heeft hij een vervolgopleiding tot social media manager afgerond.


Hallo Fabio, heel erg bedankt dat je de tijd hebt genomen voor dit interview.
In de matrix wordt u ook wel “P2P anarcho” genoemd. Wat betekent dat?

"P2P" staat voor "Peer to Peer". De technische term komt oorspronkelijk uit de IT en vindt langzaamaan zijn weg naar marketing. Vrij vertaald betekent de term communicatie tussen gelijken. Voor ons betekent dit dat we op gelijke voet willen communiceren met onze klanten en de gemeenschappen. “Samen met de community en niet via de community” - volgens dit motto willen we zoveel mogelijk mensen aanmoedigen om deel te nemen aan onze projecten. Deelname is hier HET sleutelwoord. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat in een democratische samenleving iedereen zo vaak mogelijk de kans krijgt om mee te doen en zelfstandig vorm te geven aan zijn leven.

Fabio Mancarella legt een digitale speurtocht uit

De anarcho komt voort uit het feit dat we met onze aanpak veel creatieve kracht aan onze gemeenschap opgeven. Dit is echter verre van anarchie, aangezien we de inhoud opnieuw controleren voor publicatie. Tot nu toe hebben we alleen maar positieve ervaringen gehad met het opgeven van creatieve vrijheid aan de gemeenschap.

Hoe kun je je een P2P-marketingstrategie precies voorstellen?

De deelname van de doelgroepen is voor ons bijzonder belangrijk. Een belangrijk element hierbij is empathie. Pas als ik de gedachten en gevoelens van de doelgroep begrijp, kan ik ze bereiken. Daarom begint het bedenken van een P2P-strategie voor ons met de analyse van de doelgroep. Vervolgens benaderen we de doelgroep om met hen actief onze content vorm te geven - we treden actief de community op. In ons zdi-project is de YouthScienceCamp waarschijnlijk het beste voorbeeld van deze aanpak. Je zou het bijna analoge sociale media kunnen noemen. De jongeren vertellen ons ter plaatse waar ze het over willen hebben, in welke onderwerpen ze geïnteresseerd zijn en waar ze op hopen van het evenement.

Wat heeft een gemeenschap nodig?

Door deze bijeenkomsten komen we er ook achter welke communicatiekanalen de doelgroep daadwerkelijk gebruikt. In het kamp hebben de jongeren de mogelijkheid om het evenement actief te organiseren. Omdat dit concept zich daar al ruimschoots bewezen heeft, hebben we ook geëxperimenteerd met het concept op onze social media platforms. Het geheel draait onder de titel "Overname". De doelgroep maakt eigen posts over evenementen en relevante onderwerpen, authentiek en dicht bij de doelgroep.

Participatieaanbiedingen vinden maar langzaam hun weg naar de communicatiestrategieën van bedrijven. Waarom is dat?

De gemeenschap de mogelijkheid geven om zelf inhoud te maken, betekent altijd dat je wat controle moet opgeven. Dit idee is voor sommige instellingen nog steeds beangstigend. Een goed voorbeeld van dit fenomeen is het online stemmen voor een project dat we enige tijd geleden hebben uitgevoerd. De gemeenschap mocht suggesties indienen over wat we onze projectalumni zouden moeten noemen. Hierover werd vervolgens online gestemd.

Onboarding: de basis voor door gebruikers gegenereerde inhoud

Destijds wonnen de "goeroes" de stemming, een zeer passende titel vinden wij. De gemeenschap heeft deze naam ook wonderbaarlijk overgenomen. Het MINTYouTubing-formaat is ook participatief. Hierbij ligt de keuzevrijheid over de inhoud volledig in handen van de deelnemers. De enige vereiste voor de video's is een wetenschappelijke context. Samen met het YouTube-duo Lekkerwissen maakt de community van een project zijn eigen video's, die op het YouTube-kanaal van het project worden gepubliceerd. Aangezien dit user-generated content is, die door de doelgroep voor de doelgroep wordt geproduceerd, kenmerkt deze content zich door een hoge mate van authenticiteit. Tot nu toe hebben we uit deze ervaringen zeer positieve conclusies kunnen trekken en hebben we veel geleerd over het betrekken van een gemeenschap. Daarnaast kom je door directe dialoog met de doelgroep snel te weten welke formats of communicatiekanalen voor hen interessant zijn. Dit kan u veel tijd en middelen besparen als u niet hoeft te zoeken naar de meest effectieve manier om in contact te komen met uw doelgroep. Dit onderwerp zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Social media worden steeds interactiever en de community wil erbij betrokken worden. Voor instellingen wordt het onderwerp op termijn onmisbaar.

Welk effect zou een P2P-strategie dan idealiter hebben op de gemeenschap?

Hier bouwen we de brug naar de P2P-strategie. Als de gemeenschap al sterk in het project is geïntegreerd, kunnen ze gemakkelijker zelf actief worden, omdat ze zich kunnen identificeren met het project. In dit geval is de drijfveer de wens om creatief te kunnen zijn. De interactiviteit komt daarmee tegemoet aan de wens van de doelgroep om zelf actief te worden.
Als een paar communityleden absoluut achter uw project staan, kunnen shitstorms bijvoorbeeld worden verminderd en misschien zelfs worden vermeden voordat de communicatieafdeling zelfs maar iets weet. In dit geval kunnen toegewijde gemeenschapsleden de positieve aspecten van het project al presenteren en waardevol voorbereidend werk doen. Positieve reacties van de gemeenschap zijn doorgaans veel geloofwaardiger dan reacties van de betrokken instelling. Dit voorbeeld is natuurlijk heel extreem, maar betrokken community-leden zijn niet alleen actief in horrorscenario's, ze ondersteunen het project ook met hun inzet. Ons motto is in ieder geval "De gemeenschap draagt ​​het project en niet het project de gemeenschap". Deze aanpak zorgt ook voor de duurzaamheid van het uitgevoerde werk. Het doel is dat de gemeenschap zo diep betrokken is bij het project dat, als de financiering stopt, het project zal worden voortgezet zonder begeleiding van buitenaf.

Participatie is een principe dat steeds weer opduikt. Hoe belangrijk is deelname aan de matrixprojecten?

Participatie moet altijd de juiste weg zijn in een democratische staat. De gemeenschap de mogelijkheid geven om actief deel te nemen aan het ontwerp van de inhoud is onze aanpak om zo dicht mogelijk bij dit doel te komen. Dit denken wordt ook op social media steeds belangrijker. In plaats van de platforms te zien als een push-medium, worden ze nu meer gezien als een uitwisselingsplatform met de gemeenschap, waarvoor ze eigenlijk zijn gemaakt.
In dit verband wil ik ook graag terugkomen op onze YouthScienceCamps of Barcamps. Het feit dat de deelnemers actief meewerken aan de vormgeving van het evenement en de onderwerpen kan garanderen dat er geen verveling zal zijn en dat de aandacht op lange termijn zeer hoog zal blijven. Deelnemers worden altijd uitgenodigd om zelf onderwerpen voor te bereiden en te presenteren. Dat is tenslotte ook een vorm van participatie.

U bent bij een aantal projecten betrokken, vertel ons er iets over.

Mijn focus ligt op de projecten Next Career en zdi. In beide projecten ben ik verantwoordelijk voor de communicatie via social media en zorg ik ervoor dat onze partners zo goed mogelijk aan boord komen. Een deel van mijn werk is het beheren van onze social media platforms en het ontwerpen van content voor de projecten. Ik adviseer ook onze partners en instellingen en werk met hen samen in workshops om strategieën voor sociale media te ontwikkelen. De uitdaging is dat elk project zijn eigen individuele aanpak nodig heeft. Strategieën die in het ene project werken, hoeven niet per se veelbelovend te zijn in het andere. De individuele aanpassing aan het project en de gebruikers is de doorslaggevende factor. Dat kan betekenen dat we een geheel nieuwe strategie ontwikkelen of een bestaande aanpassen. De partners moeten zelfstandig kunnen werken en mogen het participatieve aspect niet uit het oog verliezen. Daarbij moeten klanten soms hun eigen smaak negeren en zich meer op de gebruikers concentreren. Dat is niet altijd even makkelijk.

Heb jij een basistip die altijd moet gelden voor P2P, social media en community building?

Als ik je één tip zou kunnen geven, zou het zijn dat je gewoon dingen moet uitproberen. Je zou hier bijvoorbeeld de opkomst van een nieuw social media platform kunnen noemen.
Je moet je natuurlijk van tevoren afvragen of het nieuwe platform past bij het profiel en de doelgroep van de instelling.
Als dit het geval is, is het echter aan te raden snel te reageren en weken of maanden niet na te denken of je de stap moet zetten.
Dat betekent niet dat je elke trend achterna moet zitten, maar het loont de moeite om je eigen doelgroep te observeren om er tijdig op te kunnen reageren.
Een nieuw platform is altijd een nieuwe kans om de doelgroep op een geheel nieuwe manier te bereiken.

De selfie: het moderne portret

Hoe ben je in de matrix en de communicatieafdeling terechtgekomen?

Fabio Mancarella aan het werk

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in marketing. Ik was vooral gefascineerd door het aspect communicatie en hoe het interactief gemaakt kan worden. Bij matrix was en is het grote pluspunt voor mij dat er geen reclame wordt gemaakt voor typische consumptiegoederen, maar dat projecten die maatschappelijke meerwaarde creëren centraal staan. Voor mij zijn dit communicatiedoelen die ik volledig kan ondersteunen. In mijn eigen opleiding heb ik geleerd hoe belangrijk het is om de in het bedrijf opgebouwde kennis op de juiste plekken door te geven. Dit heeft mij uiteindelijk gemotiveerd om trainer te worden en het AEVO-examen (examen voor het behalen van het trainercertificaat) bij de Kamer van Koophandel af te leggen. Medio 2018 kon ik onze nieuwe stagiaires kiezen. Begin vorig jaar ben ik geslaagd voor het AEVO-examen en sinds oktober ben ik ook de matrix training manager.

Je werkt al een aantal jaren voor de matrix en hebt meegeholpen aan het opzetten van het social media gebied. Hoe ging het?

Toen ik in 2013 begon met mijn stage bij matrix, lag de focus voor mij op eventmanagement en klassieke communicatie. Mijn collega Arne Klauke en ik hebben vanaf 2017 samen het social media-gebied verder kunnen ontwikkelen - van de lancering van verschillende Facebook-pagina's voor de projecten die we mogen begeleiden tot de start van in-house videoproductie. Vooral de oprichting van het gebied voor het creëren van digitale media was een grote stap voorwaarts. We waren in staat om meer van onze eigen inhoud te produceren en extra medewerkers voor het gebied aan te nemen. Dit verhoogde natuurlijk de kwaliteit en kwantiteit van de inhoud weer. We volgen de huidige trends en platforms op de voet en stemmen onze content af op de relevante doelgroepen.

De tools voor het creëren van inhoud

Beste Fabio, heel erg bedankt voor je tijd.