Algemeen

Buddies tegen studietwijfels


matrix ontwikkelt buddy-richtlijnen voor universiteiten als onderdeel van het Next Career-project

Thomas twijfelt natuurlijk al lang over zijn keuze. Hij informeert zich via internet, maar kan in zijn eentje geen oplossing voor zijn probleem vinden. Naar de studentenadviesdienst durft hij niet te gaan, de remmingsdrempel is te hoog. Net als hij zijn er veel jonge mensen die twijfelen aan hun studie, vaak wordt steun gezocht in persoonlijke gesprekken met vrienden, kennissen en familieleden. Thomas wordt zich bewust van het buddyprogramma op zijn universiteit. Daar kan hij zich toevertrouwen aan een studentmentor die luistert, belangrijke informatie doorgeeft en hem zo helpt bij het verwerven van een nieuwe oriëntatie. Studietwijfels kunnen massaal worden tegengegaan door peer-to-peer counseling. Daarom heeft Matrix in het kader van het Next Career project een buddy guide voor universiteiten ontwikkeld.

Buddy-Leitfaden für Hochschulen

Mit dem Volgende carrièreprojectIn opdracht van het Ministerie van Cultuur en Wetenschap van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (MKW NRW) en gefinancierd door het Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF), worden de onderwerpen van twijfels over studeren en schooluitval uit de taboes gehaald en worden de adviesdiensten geïntensiveerd. Om duurzame structuren op universiteiten tot stand te brengen en laagdrempelige aanbiedingen voor studenten te creëren, heeft matrix nu de mogelijkheden en kansen van studentmaatjes- en mentorprogramma's onderzocht. De resultaten zijn gepubliceerd in een gids op de projectwebsite.

Een buddyprogramma als hulpaanbod bij studietwijfel heeft veel voordelen en zet een principe voort dat stevig verankerd is in de universitaire context: studenten helpen studenten. Bij peer-to-peer communicatie vindt de uitwisseling op gelijke voet plaats, de remmingsdrempel voor wie twijfelt aan studeren is vanwege het informele karakter lager dan in een professionele begeleidingssituatie. De universiteit neemt daarentegen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en maakt duidelijk dat ze opkomt voor de behoeften van haar studenten. Het effectief inzetten van hulp, zoals buddyprogramma's, geeft hen oriëntatie en levert tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan onderwijsgelijkheid, onder meer door misplaatste investeringen in onderwijs te vermijden en verstandig gebruik te maken van studieplekken.

Bij het maken van de guide ging de matrix als volgt te werk:

  • Een groot aantal reeds bestaande buddy- en mentorprogramma's werd geanalyseerd en gedifferentieerd in een online enquête.
  • Er zijn interviews gehouden met zes experts wier specifieke ervaring en expertise in de gids zijn verwerkt.
  • De richtlijn is bewust algemeen gehouden, zodat deze kan worden aangepast aan de specifieke omstandigheden van de universiteit.

Waardevolle implicaties kunnen worden afgeleid uit de kennis en ervaring van de 33 programma's die universiteiten kunnen helpen bij het ontwikkelen van hun eigen buddy-programma voor degenen die twijfelen aan hun studie. Geïnteresseerden kunnen achterhalen met welke factoren rekening moet worden gehouden bij het ontwikkelen van een buddyprogramma, hoe dit verschilt van professionele adviesdiensten en hoe studenten kunnen worden aangemoedigd om mee te doen. De richtlijnen geven u ook nuttige informatie over de onderwerpen conceptontwikkeling, matching, public relations en kwaliteitsmanagement.

Buddy-Leitfaden für Hochschulen

De volgende stappen zijn cruciaal bij het ontwikkelen van een buddyprogramma:

  • Interne coördinatie en openbaarmaking van middelen
  • Concept voor het werven en kwalificeren van maatjes
  • Benadering van doelgroepgericht aanspreken van degenen die twijfels hebben over hun studie
  • Voortdurende ondersteuning en verdere ontwikkeling van het programma

Meer informatie over het Next Career-project, de betrokken actoren en de relevante resultaten vindt u hier: Naar de website van Next Career.

Voor de uitvoering van het project beschikt MKW NRW over de matrix GmbH & Co. KG geïnstrueerd. De projectduur is in eerste instantie bedoeld voor een periode tot december 2020.