Nyheter, Allmänna, Råd, Homeslider

Den användbara utsikten från utsidan: Matrixprocessen i Community Inclusive-projektet


Med Community Inclusive-initiativet har Aktion Mensch stött färgglad och respektfull samexistens i fem utvalda kommuner sedan början av 2017. Modellkommunerna är spridda över hela Tyskland. Aktion Mensch stöder dem i utvecklingen av planer och idéer för att kunna skapa inkluderande boendemiljöer lokalt.

I modellprojektet Commune Inclusive of Aktion Mensch stöder processfacilitatorer från matris nätverken i de fem kommunerna Schneverdingen, Schwäbisch Gmünd, Erlangen, Rostock och Nieder-Olm. De är den första kontaktpunkten för projektledarna och ger råd till nätverkspartnerna: till exempel hur man bäst bygger upp sitt lokala nätverk och hur man arbetar tillsammans så att projektet lyckas.

Thomas Kruse och Zsuzsanna Majzik fick ge en intervju om sitt arbete för Aktion Mensch. Vi ställde dig några ytterligare frågor om ditt arbete och kopplade den spännande intervjun från Aktion Mensch till dig:

Vad är processstöd?

Vi förstår processstöd som ett erbjudande till lokala partners, som regelbundet och konstruktivt återspeglar komplexa projekt med externa experter. För Aktion Mensch erbjuder processstöd möjligheten att ge de lokala aktörerna expertis och samtidigt få erfarenhet av att förbättra sina egna processer (t.ex. utveckla lämpliga finansieringsstrategier). Innehållet och samarbetsformen bestäms gemensamt. Vi behöver ett mandat för att kunna sätta fingret ”i såret” för att kunna utveckla utvecklingen på marken.

Thomas Kruse

Vad är ditt huvudfokus i processstöd?

Zsuzanna Majzik

I detta processstöd är vårt fokus att stödja det nya förfarandet i modellkommunerna och stärka de lokala partnerna för denna process. Den övervägande frågan är främjandet av social sammanhållning och nedmontering av strukturer som hämmar inkludering. Vi vill skapa förebilder för andra aktörer i Tyskland som också vill utveckla sina sociala utrymmen mer inkluderande och därmed mer deltagande.

Hur länge har du följt KI-projektet och varför är det viktigt för dig?

matrix har följt projektet sedan början av 2017.
Arbetet i Kommune Inklusiv är särskilt viktigt för oss, eftersom detta är ett innovativt och socio-politiskt mycket relevant modellprojekt och vi är glada att hjälpa till att göra samhället lite mer rättvist och självbestämt.

Aktion Mensch genomförde följande intervju med matrisprocessledarna som en del av Kommune Inklusiv:

En intervju med Zsuzsanna Majzik och Thomas Kruse, processansökare i gemenskapsprojektet inkluderande

Närma varandra

På uppdrag av Aktion Mensch står Zsuzsanna Majzik och Thomas Kruse från konsultföretagsmatrisen vid sidan av de fem modellkommunerna som rådgivare. En slutsats från det tidigare samarbetet: De bästa resultaten uppnås när processstödet och de lokala aktörerna tillsammans löser en utmaning.

I din erfarenhet, varför är processstöd viktigt för inkluderingsprojekt?

Zsuzsanna Majzik: Själv arbetade jag i praktiken i elva år, inklusive ledande sociala projekt inom hälsosektorn i staden Erlangen. Därmed märkte jag de misstag som görs om och om igen. Det börjar med applikationen. Ett projekt kan inte vara framgångsrikt om mål, målgrupper och åtgärder böjs på ett sådant sätt att de matchar finansieringskriterierna. Det leder inte heller till permanenta förändringar i samhället om bara en åtgärd genomförs efter den nästa i ett projekt utan någon strukturändring. Som processförenklare kan vi tillhandahålla det viktiga yttre perspektivet, ge oss eftertanke och ibland sätta fingrarna i såret.