Nyheter, Allmänna, Erbjuder råd, Råd, Homeslider

Säkra kvalificerade arbetare nu! Gratis webbseminarieserie för små och medelstora företag


matrix deltar i workshops om ämnen rekrytering, utbildning och digitalisering i utbildning

Små och medelstora företag står inför extrema utmaningar till följd av koronapandemin: Produktionsstopp, korttidsarbete, förlust av resurser - allt detta förändrar företaget. Många företag kämpar för närvarande för att överleva. Samtidigt är det viktigt idag att tänka på imorgon: nämligen nästa generation i utbildning. Det är därför matrisen deltar genom åtagandet från Emscher-Lippe hög 4-Projektmedarbetare Kerstin Helmerdig vid handlingsveckorna för att säkra kvalificerade arbetare vid Federal Ministry of Labor. Tre olika webbseminarier erbjuds om ämnen rekrytering, utbildning och digitalisering i utbildning. En översikt över de workshops som erbjuds i samarbete med eba hittar du här:

Rekrytering idag:

Måndag, 21.09.2020
12.30-13.30 Uhr


Att hitta rätt anställda inför ökande personalbrist är en utmaning. Vi diskuterar hur rekrytering har förändrats, vilka hörnstenar är för framgångsrik rekrytering och vilka kanaler som kan användas för att nå nya medarbetare.

Framtida utbildning! Nu:

tisdag 22.09.2020
12.30-13.30 Uhr


Utbildning inom företaget är grunden för att säkra kvalificerade arbetare. Men hur hittar ett företag praktikanter och hur håller det dem uppe i början av sin utbildning? Vilka typer av träning finns det? Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetsgivare och praktikanter? Vilka finansieringsmöjligheter finns det?

Digitalisering i träning:

Montag, 23.09.2020
12.30-13.30 Uhr


Framför allt kommer digitalisering att driva utbildning de närmaste åren. På seminariet ger vi information om hur digitalisering kan se ut i utbildning, vilket bidrag nästa generations företag kan göra och mäter hur långt ditt företag har kommit framåt inom detta område.

Alla seminarier som erbjuds är gratis och äger rum som zoomkonferenser. Intresserade kan skicka ett e-postmeddelande med angivande av workshopens titel och datum registrering@ebagmbh.de inloggning.

Workshopserien äger rum inom ramen för Projekt Emscher-Lippe hög 4 stället.